Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktuální zprávy ze Svazku najdete v sekci AKTUALITY

odkaz v horní liště menu

 

Území Svazku obcí Dolního Pootaví

Svazek obcí Dolního Pootaví sdružuje 17 obcí na obou březích zlatonosné řeky Otavy v těsném sousedství Strakonic. Město Strakonice do území SoDP vložilo své dvě místní části (Hajská, Modlešovice) a počet obyvatel se tak nyní pohybuje okolo 13 tisíc. Všechny členské obce již od roku 2001 společně usilují o zvelebení jednotlivých vesnic a zvýšení kvality života jejich obyvatel. Svazek koordinuje společné investiční aktivity i propagaci území, využívá snazší a efektivnější čerpání finanční pomoci z různých dotačních programů prostřednictvím integrovaných projektů.
Zásluhou společných projektů v rámci DSO Dolní Pootaví se snad každá členská obec může pochlubit kapličkou či alespoň božími mukami, které se v posledních letech podařilo opravit. Návsi, přirozená centra života vesnice, se postupně proměňují, ožívají a znovu zvou místní i návštěvníky ke společnému dění či zábavě.
 

Návštěvníky regionu zaujme i typicky jihočeská zadumaná krajina mikroregionu a všudypřítomné stopy minulosti:

Pojďme a společně zavítejme za humna, do poetického kraje, do míst, která po věky spoluutváří řeka Otava, do krajiny protkané pavučinou potoků a potůčků, zrcadly rybníků a tůněk. Zavítejme tam, kde se do okolí vypínají takové vrchy jako Kostelík, Vráž, Lipovice, Srpská, Bratružel, Jaslov či Hradec, nahlédněme do míst s tak neobyčejnými jmény jako Na Suchaně, V Lesičinách, Vlčí jáma, Na Lopatě, Šibenice, Mamušín, V Šárech, Na Stamíli či Na Nehybce. Projděme se po cestách, kudy dříve putovali formani a později tudy přicházeli domů světáci.
Jedná se o kraj snad trochu zapomenutý, ale o to malebnější. Ani jemu se v minulosti nevyhnuly nejrůznější pohromy - požáry, velké vody, války, rabování, epidemie… Ale přesto to je místo plné života. Rozprostírá se tu řada vesnic i malinkých osad, choulících se mezi lesy, zvlněnými loukami a poli. A všude tady žijí lidé. Lidé, kteří tu po generace bydlí, hospodaří, přetvářejí místo k obrazu svému. Lidé, kteří si předávají tradice z generace na generaci. Lidé, kteří mají svůj domov rádi…